سبد خرید 0

نتایج آزمون عملی

قابل توجه هنر جویان گرامی :

درصورت قبولی در امتحان عملی برای دریافت شماره گواهینامه خود با شماره 77202781-021 تماس بگیرید

و در صورت عدم قبولی به جهت شرکت در آزمون مجدد به دفتر آموزشگاه مراجعه نمائید.

مشاهده ودانلود نتیجه آزمون عملی98/4/27(بخش1)

 مشاهده ودانلود نتیجه آزمون عملی 98/4/27(بخش2)

مشاهده ودانلود قبول شدگان امتحان 30-3-98

مشاهده و دانلود نتایج آزمون عملی  98/6/28

keyboard_arrow_up