ضمانت آموزشی در آموزشگاه آرایشگری

هنرجویان عزیزما

اینجانب مجتبی علی نژاد مدیر آموزشگاهای ارایشگری مردانه شفیع رسالت و نوین هنر مو و سالن هیرکات نو نیم تمامی دورهای آموزشی خود را به صورت کتبی و رسمی 90% تضمین می کنم و در صورت عدم رضایت شما عزیزان از روند آموزش بدون دریافت مبلغی کلاس های آموزشی خود را تکرار خواهم کرد.

معلم نما شاگردانش را به شکل پولمی بیند

معلم متوسط ، می گوید و میرود

معلم خوب ، می گوید و توضیح علمی می دهد

معلم فوق العاده ، می گوید و توضیح علمی می دهد و خودش هم تمرین را انجام می دهد و خودش هم الهام و انگیزه می بخشد

در انتخاب معلمنه تنها کار معلم بلکه  بیشتر کار شاگردانش را ببینید زیرا وظیفه ی او تربیت و تدریس است

جهت آشنایی با دوره آرایشگری مقدماتی اینجا را کلیک کنید

لطفا امتیاز بدهید